Tìm kiếm nâng cao

Kết quả khoa học công nghệ đề tài: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy xúc thủy lực bánh xích có dung tích gầu >= 0.7 m3

Tác giả:
Nhà xuất bản: Tổng Công ty lắp máy Việt Nam - BXD
Năm xuất bản: 2011
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Nội dung đề tài gồm 3 phần:
Phần 1: Tổng quan quá trình nghiên cứu.
- 1: Quá trình hình thành đề tài.
- 2: Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
- 3: Giới thiệu chung về vấn đề nghiên cứu.
Phần 2: Nội dung khoa học công nghệ của đề tài.
- 1: Phương pháp nghiên cứu đề tài.
- 2: Kết quả nghiên cứu.
Phần 3: Kết luận chung

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành