Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu xây dựng quy hoạch hệ thống các quy chuẩn, tiêu chuẩn lĩnh vực khảo sát, đo đạc ngành Xây dựng đến năm 2030. Mã số: TC 04-12

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ Xây dựng - BXD
Năm xuất bản: 2013
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu của đề tài:
Xây dựng hệ thống và Danh mục các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn cho lĩnh vực khảo sát và đo đạc ngành xây dựng.
Xây dựng kế hoạch thực hiện hệ thống, danh mục này trong giai đoạn đến năm 2030

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành