Tìm kiếm nâng cao

Giàn giáo thép ống yêu cầu kỹ thuật và thử nghiệm,TCVN XXX:2014 (Bản thảo)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Bộ Khoa học và Công nghệ
Năm xuất bản: 2014
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn này áp dụng cho giàn giáo thép ống sử dụng trong các công trình xây dựng. Tiêu chuẩn này không quy định các yêu cầu đối với nền đặt giàn giáo. Nội dung tiêu chuẩn gồm 9 phần:
Phần 1: Phạm vi áp dụng.
Phần 2: Tài liệu viện dẫn.
Phần 3: Phân loại.
Phần 4: Các bộ phận cấu thành.
Phần 5: Yêu cầu chất lượng vật liệu giàn giáo.
Phần 6: Chế tạo.
Phần 7: Phương pháp thí nghiệm.
Phần 8: Kiểm tra.
Phần 9: Hồ sơ chất lượng đi kèm

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành