Tìm kiếm nâng cao

Chiến lược đô thị hóa kiểu mới của Trung Quốc đến năm 2020,Tổng luận

Tác giả:
Nhà xuất bản: 2015
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Nội dung tổng luận gồm 2 phần chính:
Phần I: Chiến lược đô thị hóa kiểu mới của Trung Quốc đến năm 2020.
- I: Bối cảnh quy hoạch.
- II: Tư tưởng chỉ đạo và mục tiêu phát triển.
- III: Thúc đẩy dân số nông nghiệp chuyển đổi thành thị dân theo lộ trình...
Phần II: Tình hình thực hiện Chiến lược đô thị hóa kiểu mới đến năm 2020 tại một số địa phương của Trung Quốc.
- I: Tình hình thực hiện Chiến lược đô thị hóa tại tỉnh Giang Tô.
- II: Tình hình thực hiện Chiến lược đô thị hóa tại tỉnh Vân Nam.
- III: Tình hình thực hiện Chiến lược đô thị hóa tại tỉnh Cam Túc.
- IV: Tỉnh Hồ Nam chuyển đổi sang mô hình đô thị hóa kiểu mới

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành