Tìm kiếm nâng cao

Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ xây dựng đến năm 2010 và tầm nhìn 2020

Tác giả:
Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2000
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Nội dung chính gồm 6 phần:
Phần I: Cơ sở để xây dựng chiến lược.
Phần II: Hiện trạng khoa học và công nghệ (KH&CN) Xây dựng.
Phần III: Chiến lược KH&CN Xây dựng đến năm 2010.
Phần IV: Tầm nhìn KH&CN Xây dựng đến năm 2020.
Phần V: Lộ trình đến 2005.
Phần VI: Tổ chức thực hiện

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành