Tìm kiếm nâng cao

Đề án Phân loại đô thị Kiến Đức, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông là đô thị loại IV

Tác giả:
Nhà xuất bản: Ủy ban nhân dân huyện Đắk R’Lấp
Năm xuất bản: 2015
Nơi xuất bản: Đắk Nông
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Nội dung đề án gồm VI chương:
Chương I: Căn cứ pháp lý, lý do và sự cần thiết.
Chương II: Khái quát quá trình lịch sử hình thành và phát triển của thị trấn.
Chương III: Đánh giá thực trạng phát triển thị trấn.
Chương IV: Tổng hợp các tiêu chuẩn đánh giá phân loại đô thị.
Chương V: Tóm tắt chương trình phát triển thị trấn.
Chương VI: Kết luận và kiến nghị

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành