Tìm kiếm nâng cao

Đề án đề nghị công nhận thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương là đô thị loại III

Tác giả:
Nhà xuất bản: Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
Năm xuất bản: 2015
Nơi xuất bản: Hải Dương
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Nội dung đề án gồm VII chương sau:
Chương I: Lý do và sự cần thiết đề nghị công nhân thị xã Chí Linh là đô thị loại III.
Chương II: Khái quát quá trình lịch sử, hình thành và phát triển đô thị.
Chương III: Đánh giá hiện trạng phát triển đô thị và chất lượng công trình hạ tầng đô thị.
Chương IV: Tổng hợp đánh giá các tiêu chuẩn phân loại đô thị.
Chương V: Tóm tắt chương trình phát triển đô thị.
Chương VI: Một số giải pháp tiếp tục phát triển đô thị.
Chương VII: Kết luận và kiến nghị

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành