Tìm kiếm nâng cao

Đề án đề nghị công nhận thị trấn Cần Đước mở rộng, huyện Cần Đước tỉnh Long An đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

Tác giả:
Nhà xuất bản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An
Năm xuất bản: 2015
Nơi xuất bản: Cần Đước
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Nội dung đề án gồm VI chương:
Chương I: Căn cứ pháp lý.
Chương II: Lý do và sự cần thiết lập đề án.
Chương III: Khái quát quá trình lịch sử, hình thành và phát triển.
Chương IV: Tổng hợp đánh giá phân loại theo các tiêu chuẩn của đô thị loại IV.
Chương V: Tóm tắt chương trình phát triển đô thị.
Chương VI: Kết luận và kiến nghị

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành