Tìm kiếm nâng cao

Đề án đề nghị công nhận thị xã Bỉm Sơn là đô thị loại III, trực thuộc tỉnh Thanh Hóa

Tác giả:
Nhà xuất bản: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa
Năm xuất bản: 2014
Nơi xuất bản: Bỉm Sơn
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Nội dung đề án gồm VI chương:
Chương I: Lý do và sự cần thiết phân loại thị xã Bỉm Sơn là đô thị loại III.
Chương II: Khái quát quá trình lịch sử hình thành và phát triển của thị xã Bỉm Sơn.
Chương III: Đánh giá hiện trạng phát triển đô thị và chất lượng công trình hạ tầng trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn.
Chương IV: Tổng hợp đánh giá, phân loại thị xã Bỉm Sơn theo tiêu chuẩn đô thị loại III.
Chương V: Tóm tắt chương trình phát triển thị xã Bỉm Sơn.
Chương VI: Kết luận và kiến nghị

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành