Tìm kiếm nâng cao

Quy hoạch chung xây dựng đô thị mới Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050,Báo cáo giải trình

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia
Năm xuất bản: 2014
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Nội dung giải trình văn bản tỉnh Đồng Nai gồm:
1. Sở kế hoạch đầu tư Đồng Nai.
2. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - Đinh Quốc Thái).
3. Sở giao thông vận tải Đồng Nai.
4. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - Phan Thị Mỹ Thanh).
5. Ủy ban nhân dân huyện Nhơn Trạch.
6. Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai.
6. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - Đinh Quốc Thái)

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành