Tìm kiếm nâng cao

Đề án đề nghị công nhận thị trấn Cần Đước mở rộng, huyện Cần Đước tỉnh Long An đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

Tác giả:
Nhà xuất bản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An
Năm xuất bản: 2014
Nơi xuất bản: Cần Giuộc
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Nội dung đề án gồm V chương:
Chương I: Căn cứ pháp lý, lý do và sự cần thiết.
Chương II: Khái quát quá trình lịch sử, hình thành và phát triển của đô thị Cần Giuộc.
Chương III: Tổng hợp đánh giá phân loại theo các tiêu chuẩn của đô thị loại IV.
Chương IV: Tóm tắt chương trình phát triển đô thị.
Chương V: Kết luận và kiến nghị

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành