Tìm kiếm nâng cao

Code of practice for sheet roof and wall coverings. Part 16: Semi-rigid asbestos bitumen sheet: Metric units . CP 143: Part 16:1974,Tiêu chuẩn về tấm lợp mái và phủ tường. Phần 16: Tấm bitum amiăng nửa cứng: Hệ mét

Tác giả:
Nhà xuất bản: BSH
Năm xuất bản: 1974
Nơi xuất bản: L.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn Anh CP 143: Part 16:1974 giới thiệu Tiêu chuẩn về tấm lợp mái và phủ tường. Phần 16: Tấm bitum amiăng nửa cứng: Hệ mét

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành