Tìm kiếm nâng cao

Timber for and workmanship in joinery. Part 3: Specification for wood trim and its fixing. BS 1186: Part 3:1990,Gỗ trong kỹ thuật nghề mộc. Phần 3: Quy phạm về việc chuốt gỗ và lắp ráp

Tác giả:
Nhà xuất bản: BSH
Năm xuất bản: 1990
Nơi xuất bản: L.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn Anh BS 1186: Part 3:1990 giới thiệu Gỗ trong kỹ thuật nghề mộc. Phần 3: Quy phạm về việc chuốt gỗ và lắp ráp

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành