Tìm kiếm nâng cao

Preparation of steel substrates before application of paints and relates products. Part 0: General. BS 7079: Part 0:1990,Chuẩn bị bề mặt thép trước khi sơn và các vật liệu tương tự sơn. Phần 0: Hướng dẫn chung

Tác giả:
Nhà xuất bản: BSH
Năm xuất bản: 1990
Nơi xuất bản: L.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn Anh BS 7079: Part 0:1990 giới thiệu Chuẩn bị bề mặt thép trước khi sơn và các vật liệu tương tự sơn. Phần 0: Hướng dẫn chung

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành