Tìm kiếm nâng cao

Preparation of steel substrates before application of paints and relates products. Part A1: Visual assessment of surface cleanliness... BS 7079: Part A1:1989,Chuẩn bị bề mặt thép trước khi sơn và các vật liệu tương tự sơn. Phần A1: Đánh giá bằng mắt thườn

Tác giả:
Nhà xuất bản: BSH
Năm xuất bản: 1989
Nơi xuất bản: L.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn Anh BS 7079: Part A1:1989 giới thiệu Chuẩn bị bề mặt thép trước khi sơn và các vật liệu tương tự sơn. Phần A1: Đánh giá bằng mắt thường về độ sạch bề mặt

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành