Tìm kiếm nâng cao

Hội thảo về Nhà ở xã hội ở Việt Nam và bài học từ kinh nghiệm quốc tế,Workshop on affordable housing in Vietnam lessons from international experience

Tác giả:
Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2014
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Nội dung hội thảo về chương trình nhà ở xã hội và chính sách nhà ở tại Việt Nam gồm 6 phần sau:
I. Tổng quan.
II. Chính sách nhà ở thời gian qua.
III. Kết quả phát triển nhà ở thời gian qua.
IV. Chiến lược phát triển nhà ở đến 2020.
V. Các chương trình nhà ở xã hội.
VI. Nội dung sửa đổi, bổ sung chính sách nhà ở.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành