Tìm kiếm nâng cao

Tổng luận: Quy hoạch và thiết kế đô thị nén

Tác giả:
Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin - BXD
Năm xuất bản: 2015
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Nội dung Tổng luận `Quy hoạch và thiết kế đô thị nén` gồm 2 phần chính:
Phần 1: Nhật Bản sửa đổi các quy định về quy hoạch xây dựng đô thị và đô thị nén.
Phần 2: Hình mẫu đô thị nén và thiết kế đô thị nén.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành