Tìm kiếm nâng cao

Structural use of concrete. Code of practice for special circumstances. BS 8110:Part 2:1985,Sử dụng kết cấu bê tông. Phần 2: Tiêu chuẩn đối với các trường hợp đặc biệt

Tác giả:
Nhà xuất bản: BSH
Năm xuất bản: 1985
Nơi xuất bản: L.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn Anh BS 8110:Part 2:1985 về sử dụng kết cấu bê tông. Phần 2: Tiêu chuẩn đối với các trường hợp đặc biệt

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành