Tìm kiếm nâng cao

Testing concrete. Part 127: Method of verifying the performance of a concrete cube compression machine using comparative cube test. BS 1881: Part 127:1990,Thử bê tông. Phần 127: Phương pháp kiểm chứng việc nén ép một khối bê tông mẫu bằng máy sử dụng mẫu

Tác giả:
Nhà xuất bản: BSH
Năm xuất bản: 1990
Nơi xuất bản: L.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn BS 1881: Part 127:1990 giới thiệu Thử bê tông. Phần 127: Phương pháp kiểm chứng việc nén ép một khối bê tông mẫu bằng máy sử dụng mẫu so sánh

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành