Tìm kiếm nâng cao

Testing concrete. Part 124: Method for analysis of hardened concrete. BS 1881: Part 124:1988,Thử bê tông. Phần 124: Phương pháp phân tích bê tông đông cứng

Tác giả:
Nhà xuất bản: BSH
Năm xuất bản: 1988
Nơi xuất bản: L.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn BS 1881: Part 124:1988 giới thiệu Thử bê tông. Phần 124: Phương pháp phân tích bê tông đông cứng

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành