Tìm kiếm nâng cao

Testing concrete. Part 120: Method for determination of compressive strength of concrete cores. BS 1881: Part 120:1983,Thử bê tông. Phần 120: Phương pháp xác định cường độ nén của lõi bê tông

Tác giả:
Nhà xuất bản: BSH
Năm xuất bản: 1983
Nơi xuất bản: L.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn BS 1881: Part 120:1983 giới thiệu Thử bê tông. Phần 120: Phương pháp xác định cường độ nén của lõi bê tông

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành