Tìm kiếm nâng cao

Testing concrete. Part 114: Method for determination of density of hardened concrete. BS 1881: Part 114:1983,Thử bê tông. Phần 114: Phương pháp xác định tỷ trọng của bê tông đông cứng

Tác giả:
Nhà xuất bản: BSH
Năm xuất bản: 1983
Nơi xuất bản: L.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn BS 1881: Part 13:1983 Thử bê tông. Phần 114: Phương pháp xác định tỷ trọng của bê tông đông cứng

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành