Tìm kiếm nâng cao

Testing concrete. Part 113: Method for making and curing no-fines cubes. BS 1881: Part 113:1983,Thử bê tông. Phần 113: Phương pháp chuẩn bị và bảo dưỡng các mẫu thử không có hạt nhỏ

Tác giả:
Nhà xuất bản: BSH
Năm xuất bản: 1983
Nơi xuất bản: L.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn BS 1881: Part 13:1983 giới thiệu Thử bê tông. Phần 113: Phương pháp chuẩn bị và bảo dưỡng các mẫu thử không có hạt nhỏ

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành