Tìm kiếm nâng cao

Testing concrete. Part 111: Method of normal curing of test smeciment (200C method). BS 1881: Part 111:1983,Thử bê tông. Phần 111: Phương pháp bảo dưỡng thông thường các mẫu thử (phương pháp 20 độ C)

Tác giả:
Nhà xuất bản: BSH
Năm xuất bản: 1983
Nơi xuất bản: L.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn BS 1881: Part 111:1983 giới thiệu Thử bê tông. Phần 111: Phương pháp bảo dưỡng thông thường các mẫu thử (phương pháp 20 độ C)

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành