Tìm kiếm nâng cao

Kế hoạch chiến lược diễn đàn đô thị Việt Nam giai đoạn 2015-2020

Tác giả:
Nhà xuất bản: Xây dựng
Năm xuất bản: 2015
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Dự thảo kế hoạch chiến lược 2015-2020 của Diễn đàn đô thị Việt Nam được dự thảo trên cơ sở kết quả của quá trình tham vấn các bộ phận quản lý và thành viên Diễn đàn đô thị về ý tưởng và tham khảo lập kế hoạch tổ chức và kế hoạch chiến lược cho tương lai gần. Dự thảo được ban hành kèm theo Quyết định số 110/QĐ-BXD ngày 27/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc phê duyệt kế hoạch chiến lược Diễn đàn đô thị VN giai đoạn 2015-2020.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành