Tìm kiếm nâng cao

Cuộc họp lần thứ 8 định kỳ 6 tháng về hợp tác kỹ thuật trong lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải giữa Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông, Du lịch Nhật Bản và Bộ Xây dựng Việt Nam

Tác giả:
Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2015
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Hợp tác kỹ thuật trong lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải giữa Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông, Du lịch Nhật Bản và Bộ Xây dựng Việt Nam, gồm:
- Tổng quan về hợp tác kỹ thuật.
- Hoạt động từ tháng 2 năm 2015 đến tháng 10 năm 2015 và kết quả.
- Kế hoạch hoạt động trong tương lai từ tháng 11 năm 2015 đến tháng 3 năm 2016.
- Đánh giá, kết luận.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành