Tìm kiếm nâng cao

Dự thảo Báo cáo quốc gia cho HABITAT III Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2015
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Nội dung Dự thảo gồm các vấn đề nhân khẩu học đô thị; kinh tế đô thị; các chính sách xã hội; nhà ở; môi trường và đô thị hóa; quản lý và quy hoạch đô thị...

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành