Tìm kiếm nâng cao

Specification for mineral solvents for paints and other purposes. BS 245:1976 (1987),Quy phạm đối với các chất khoáng dung môi (các chất dung môi mạnh màu trắng và các dung môi hydrocacbon) dùng cho sơn và các mục đích khác

Tác giả:
Nhà xuất bản: BSH
Năm xuất bản: 1976
Nơi xuất bản: L.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn Anh BS 245:1976 (1987) về quy phạm đối với các chất khoáng dung môi (các chất dung môi mạnh màu trắng và các dung môi hydrocacbon) dùng cho sơn và các mục đích khác

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành