Tìm kiếm nâng cao

Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 Khu công nghệ cao Hòa Lạc đến năm 2030,(Điều chỉnh lần 2)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc
Năm xuất bản: 2015
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu điều chỉnh quy hoạch:
- Xây dựng Khu Công nghệ cao (CNC) Hòa Lạc phù hợp với Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.
- Xây dựng Khu CNC Hòa Lạc trở thành một đô thị khoa học - công nghệ, là nền tảng thúc đẩy hoạt động nghiên cứu và sản xuất sản phẩm công nghệ cao.
- Phát triển Khu CNC Hòa Lạc theo định hướng: Khoa học - kinh tế - xã hội - môi trường - thể chế (coi khoa học là bệ đỡ của 4 trụ cột trên).
- Để đáp ứng được các mục tiêu và định hướng phát triển nêu trên, mục tiêu của Quy hoạch chung là xây dựng Khu CNC Hòa Lạc với hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại, gắn kết các khu chức năng trọng điểm trong Khu CNC và các khu vực lân cận, có không gian kiến trúc hiện đại và bền vững, tương xứng với tầm cỡ của một Khu CNC quốc gia, với môi trường sống và làm việc mẫu mực, đảm bảo phát triển bền vững, tạo môi trường, động lực thúc đẩy nền kinh tế cả nước.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành