Tìm kiếm nâng cao

Đề án Đề nghị công nhận thị trấn Đồng Đăng mở rộng – tỉnh Lạng Sơn đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

Tác giả:
Nhà xuất bản: Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
Năm xuất bản: 2015
Nơi xuất bản: Lạng Sơn
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Nội dung báo cáo gồm IV phần chính:
I. Lý do và sự cần thiết đề nghị công nhận thị trấn Đồng Đăng mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.
II. Hiện trạng phát triển đô thị Đồng Đăng.
III. Phân loại thị trấn Đồng Đăng mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.
IV. Kết luận và kiến nghị

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành