Tìm kiếm nâng cao

Đề án Đề nghị công nhận thị trấn Bình Đại mở rộng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

Tác giả:
Nhà xuất bản: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre
Năm xuất bản: 2015
Nơi xuất bản: Bình Đại
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Nội dung báo cáo gồm IV phần chính:
I. Căn cứ pháp lý.
II. Lý do và sự cần thiết lập Đề án.
III. Đánh giá các tiêu chuẩn phân loại đô thị đối với Thị trấn Bình Đại mở rộng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.
IV. Kết luận

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành