Tìm kiếm nâng cao

Đề án Đề nghị công nhận thành phố Tam Kỳ là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Quảng Nam

Tác giả:
Nhà xuất bản: Uỷ ban nhân dân tỉnh Tam Kỳ
Năm xuất bản: 2015
Nơi xuất bản: Tam Kỳ
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Nội dung báo cáo gồm VI phần chính:
I. Lý do và sự cần thiết phân loại thành phố Tam Kỳ là đô thị loại II.
II. Khái quát quá trình lịch sử hình thành và phát triển thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
III. Đánh giá hiện trạng phát triển đô thị và chất lượng công trình hạ tầng đô thị của thành phố Tam Kỳ.
IV. Tổng hợp đánh giá phân loại thành phố Tam Kỳ theo tiêu chuẩn đô thị loại II.
V. Giải pháp khắc phục, hoàn thiện các chỉ tiêu chưa đạt.
VI. Kết luận và kiến nghị

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành