Tìm kiếm nâng cao

Đề án Đề nghị công nhận thị xã Long Khánh là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Đồng Nai

Tác giả:
Nhà xuất bản: Uỷ ban nhân dân thị xã Long Khánh
Năm xuất bản: 2015
Nơi xuất bản: Long Khánh
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Nội dung đề án gồm V phần:
Phần I. Mở đầu:
I.1 Tổng quan về thị xã Long Khánh.
I.2 Các căn cứ pháp lý lập Đề án.
I.3 Lý do và sự cần thiết lập Đề án.
Phần II. Khái quát lịch sử hình thành và quá trình phát triển đô thị Long Khánh.
Phần III. Đánh giá thực trạng phát triển đô thị và chất lượng công trình hạ tầng đô thị.
III.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên
III.2 Quy mô đất đai đô thị
III.3 Cơ cấu hành chính và quản lý hành chính đô thị
III.4 Phát triển kinh tế
III.5 Dân số - lao động
III.6 Xây dựng phát triển đô thị và chất lượng công trình hạ tầng đô thị...
Phần IV. Đánh giá phân loại đô thị thị xã Long Khánh
Phần V. Tóm tắt chương trình phát triển đô thị

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành