Tìm kiếm nâng cao

Đề án phân loại và Đề nghị công nhận thị trấn Đức Phổ mở rộng huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

Tác giả:
Nhà xuất bản: UBND huyện Đức Phổ
Năm xuất bản: 2016
Nơi xuất bản: Đức Phổ
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Nội dung đề án gồm các phần sau:
Mở đầu:
I. Lý do và sự cần thiết đề nghị công nhận khu vực thị trấn Đức Phổ mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.
II. Căn cứ pháp lý.
Chương I. Khái quát lịch sử hình thành huyện Đức Phổ và hiện trạng khu vực thị trấn Đức Phổ mở rộng.
Chương II. Đề nghị công nhận thị trấn Đức Phổ mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.
Chương III. Một số giải pháp khắc phục các tiêu chí chưa đạt và tóm tắt chương trình phát triển đô thị khu vực thị trấn Đức Phổ mở rộng.
Chương IV. Kết luận và kiến nghị

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành