Tìm kiếm nâng cao

Tổng luận Xử lý nước thải đô thị bền vững

Tác giả:
Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin
Năm xuất bản: 2015
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Nội dung Tổng luận gồm 3 phần:
Phần 1: Những thách tức của nước thải và công tác quản lý nước thải.
Phần 2: Hiện thực hóa các cơ hội từ nước thải.
Phần 3: Giải pháp xử lý nước thải đô thị bền vững.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành