Tìm kiếm nâng cao

8 công ước cơ bản của tổ chức lao động quốc tế ILO

Tác giả:
Nhà xuất bản: CIRD
Năm xuất bản: 2014
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động xin giới thiệu tuyển tập `8 Công ước cơ bản của Tổ chức Lao động quốc tế` giúp Việt Nam thao khảo trong quá trình hội nhập quốc tế.
Nội dung cuốn sách 8 công ước của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO):
- Công ước số 87 về quyền tự do hiệp hội và về việc bảo vệ quyền được tổ chức (1948).
- Công ước số 98 về áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể (1949).
- Công ước số 29 về lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc (1930).
- Công ước số 105 về xóa bỏ lao động cưỡng bức (1957).
- Công ước số 100 về trả công bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ cho một công việc có giá trị ngang nhau (1951).
- Công ước số 111 về phân biệt đối xử trong làm việc và nghề nghiệp (1958).
- Công ước số 138 về tuổi tối thiểu được đi làm việc (1973).
- Công ước số 182 về nghiêm cấm và hành động khẩn cấp xóa bỏ các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất (1999).

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành