Tìm kiếm nâng cao

Dự án thí điểm nhà máy sử dụng chất thải rắn sinh hoạt làm nhiên liệu thay thế cho nhà máy xi măng Tam Điệp - Ninh Bình

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2016
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Nội dung Dự án thí điểm nhà máy sử dụng chất thải rắn sinh hoạt làm nhiên liệu thay thế cho nhà máy xi măng Tam Điệp - Ninh Bình gồm 2 phần:
Phần 1: Tình hình thực hiện dự án.
Phần 2: Tóm tắt nội dung BCNCKT.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành