Tìm kiếm nâng cao

Cuộc họp ban điều phối chung lần thứ nhất (JCC) và Khởi động dự án tăng cường năng lực quản lý ngành thất thoát nước tại Việt Nam

Tác giả:
Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2016
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Nội dung Dự án thành lập Trung tâm đào tạo và phát triển Thoát nước Việt Nam (Giai đoạn lập kế hoạch chi tiết) gồm:
A: Bối cảnh.
B: Tăng cường năng lực thông qua Trung tâm Thoát nước.
C: Lập chương trình thực hiện.
D: Sự khác nhau giữa chương trình đào tạo của TTTN và chương trình đào tạo của GIZ.
E: Điều tra nhu cầu.
F: Tiến độ thực hiện của giai đoạn lập kế hoạch.
G: Yêu cầu.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành