Tìm kiếm nâng cao

Các sản phẩm đầu tư của dự án CCQS

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2016
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Dự thảo Kế hoạch chuẩn về quản lý chất lượng được xây dựng như một hướng dẫn tham khảo cho công tác lập kế hoạch quản lý chất lượng thi công xây dựng trong các dự án xây dựng ở Việt Nam. Các sản phẩm đầu tư của dự án CCQS gồm:
1: Kế hoạch chuẩn bị về quản lý chất lượng.
2: Kế hoạch chuẩn về quản lý an toàn.
3: Hướng dẫn chung về lập dự toán chi phí gián tiếp trong dự toán xây dựng công trình.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành