Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu chế tạo bê tông tính năng cao sử dụng Silica Fume và hỗn hợp Silica Fume với tro bay,Mã số: RD 44-09

Tác giả:
Nhà xuất bản: Hội Công nghiệp Bê tông Việt Nam
Năm xuất bản: 2014
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu ảnh hưởng của phụ gia khoáng hoạt tính silica fume và silica fume kết hợp với tro bay tới các tính chất của hỗn hợp bê tông và bê tông, qua đó cải thiện các tính chất của bê tông.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành