Tìm kiếm nâng cao

Dự thảo và thuyết minh biên soạn TCVN...:2015 “Vật liệu chịu lửa – Phương pháp thử - Xác định độ dẫn nhiệt bằng phương pháp dây nóng (song song)”,Mã số: TC 77-14

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Vật liệu Xây dựng
Năm xuất bản: 2015
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn này quy định xác định độ dẫn nhiệt bằng phương pháp dây nóng (song song) của sản phẩm vật liệu chịu lửa định hình dạng đặc và các vật liệu chịu lửa dạng hạt, bột có độ dẫn nhiệt nhỏ hơn 25 W/m.K. Giới hạn này được đưa ra là do độ khuyếch tán nhiệt của vật liệu của vật liệu thử và do kích thước của vật liệu thử; có thể đo được độ dẫn nhiệt cao hơn nếu sử dụng các mẫu kích thước lớn.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành