Tìm kiếm nâng cao

Dự thảo và thuyết minh TCVN...:2015 “Xi măng – Xác định nhiệt thủy hóa theo phương pháp bán đoạn nhiệt”,Mã số: TC 76-14

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Vật liệu Xây dựng
Năm xuất bản: 2015
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định nhiệt thủy hóa xi măng và chất kết dính thủy, bằng phương pháp đoạn nhiệt (còn gọi là phương pháp Langavant). Mục đích của phương pháp này là đo liên tục nhiệt thủy hóa của xi măng trong những ngày đầu thủy hóa, đơn vị nhiệt thủy hóa là J.g-1.
Tiêu chuẩn này không áp dụng cho xi măng và một số chất kết dính thủy đóng rắn nhanh.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành