Tìm kiếm nâng cao

Soát xét TCVN 7219:2002 “Kính tấm xây dựng – Phương pháp thử”,Mã số: TC 70-14

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Vật liệu Xây dựng
Năm xuất bản: 2015
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
TCVN 7219:2015 quy định phương pháp thử đối với kính tấm xây dựng, có thể sử dụng phương pháp này để xác định chiều dày và khuyết tật ngoại quan của kính dán.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành