Tìm kiếm nâng cao

Đề án đề nghị công nhận thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk là đô thị loại IV,Báo cáo tóm tắt

Tác giả:
Nhà xuất bản: UBND tỉnh Đắk Lắk
Năm xuất bản: 2015
Nơi xuất bản: Ea H'Leo
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Nội dung tóm tắt đề án gồm các phần:
- Căn cứ pháp lý, lý do và sự cần thiết.
- Khái quát quá trình lịch sử và phát triển của đô thị Ea Drăng.
- Tổng hợp đánh giá phân loại theo các tiêu chuẩn của đô thị loại IV.
- Tóm tắt chương trình phát triển thị trấn Ea Drăng (Phương hướng khắc phục những chủ tiêu còn yếu.
- Kết luận và kiến nghị.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành