Tìm kiếm nâng cao

Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Thanh Hóa (đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065),Thuyết minh

Tác giả:
Nhà xuất bản: UBND tỉnh Thanh Hóa
Năm xuất bản: 2015
Nơi xuất bản: Thanh Hóa
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Nội dung đề án gồm VI chương:
Chương I. Mở đầu
- Lý do và sự cần thiết.
- Cơ sở hình thành.
- Phạm vi nghiên cứu.
- Các căn cứ lập quy hoạch.
Chương II. Các mục tiêu phát triển vùng.
Chương III. Các dự báo quy mô vùng.
Chương IV. Các yêu cầu, nội dung nghiên cứu quy hoạch
Chương V. Hồ sơ sản phẩm quy hoạch.
Chương VI. Kết luận

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành