Tìm kiếm nâng cao

Dự toán Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Thanh Hóa (đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065)

Tác giả:
Nhà xuất bản: UBND tỉnh Thanh Hóa
Năm xuất bản: 2016
Nơi xuất bản: Thanh Hóa
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Nội dung dự toán gồm 7 phần:
1. Các căn cứ pháp lý.
2. Nhiệm vụ.
3. Loại hình lập quy hoạch.
4. Các yêu cầu nội dung nghiên cứu quy hoạch.
5. Hồ sơ sản phẩm.
6. Dự toán kinh phí thực hiện.
7. Tổ chức thực hiện

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành