Tìm kiếm nâng cao

Đề án đề nghị công nhận đô thị thị trấn Hòa Thành huyện Hòa Thành - tỉnh Tây Ninh là đô thị loại IV

Tác giả:
Nhà xuất bản: UBND huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh
Năm xuất bản: 2016
Nơi xuất bản: Tây Ninh
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Nội dung đề án gồm các phần:
A. Phần mở đầu.
B. Đánh giá điều kiện tự nhiên, vai trò vị thế và tiềm năng phát triển.
C. Thực trạng phát triển đô thị - Đánh giá phân loại.
D. Cơ sở đánh giá đề nghị công nhận loại đô thị IV.
E. Chương trình phát triển đô thị.
F. Kết luận và kiến nghị.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành