Tìm kiếm nâng cao

Đề án đề nghị công nhận đô thị thị trấn Trảng Bàng huyện Trảng Bàng tỉnh Tây Ninh là đô thị loại IV

Tác giả:
Nhà xuất bản: UBND huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
Năm xuất bản: 2016
Nơi xuất bản: Tây Ninh
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Nội dung đề án gồm các phần:
1. Căn cứ pháp lý.
2. Sự cần thiết nâng cấp đô thị.
3. Khái quát chung về thị trấn Trảng Bàng.
4. Hiện trạng phát triển đô thị và chất lượng công trình hạ tầng đô thị theo tiêu chuẩn phân loại đô thị.
5. Tổng hợp điểm các tiêu chuẩn phân loại đô thị thị trấn Trảng Bàng.
6. Báo cáo tóm tắt thực hiện Chương trình phát triển đô thị thị trấn Trảng Bàng.
7. Biện pháp khắc phục những chỉ tiêu chưa đạt.
8. Kết luận.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành