Tìm kiếm nâng cao

Quicklime, hydrated lime and/calcium carbonate. Methods for sampling

Tác giả:
Nhà xuất bản: BSH
Năm xuất bản: 1984
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 8
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: TCDM

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn Anh. BS 6463: Part 1: 1984 Vôi sống, vôi tôi và can xi cacbonat tự nhiên. Các phương pháp lấy mẫu thử

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành