Tìm kiếm nâng cao

 • Specification for hot applied joint sea - lants for concrete pavements.

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1973
  Nơi xuất bản: London
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Specification for hot applied joint sea - lants for concrete pavements.

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy phạm về vật liệu trám sử dụng nóng dùng cho mặt đường bê tông.

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh. BS 2499: 1973. Quy phạm về vật liệu trám sử dụng nóng dùng cho mặt đường bê tông.

  Số trang: 28

 • Specification for dry packeged cementitious mixes. Prepacked mortar mixes.

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1980
  Nơi xuất bản: London
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Specification for dry packeged cementitious mixes. Prepacked mortar mixes.

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy phạm đối với hỗn hợp trám xi măng đóng gói khô. Hỗn hợp vữa đóng gói sẵn.

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh. BS 5838: Part 2: 1980. Quy phạm đối với hỗn hợp trám xi măng đóng gói khô. Hỗn hợp vữa đóng gói sẵn.

  Số trang: 4

 • Thuyết minh và dự thảo Vật liệu dán tường dạng cuộn, yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử. - H. : Viện Vật liệu Xây dựng , 2015

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Thuyết minh và dự thảo Vật liệu dán tường dạng cuộn, yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử. - H. : Viện Vật liệu Xây dựng , 2015

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn TCVN...:2015. Mã số TC 66-14 định nghĩa các thuật ngữ liên quan đến sử dụng vật liệu dán tường dạng cuộn dùng để dán lên tường hoặc trần bằng keo; kể cả tấm li-e. Tiêu chuẩn này đưa ra các định nghĩa và ký hiệu cần thiết cho các mục tiêu khác của vật liệu dán tường.

  Số trang: 90

 • Specification for dry packeged cementitious mixes. Prepacked concrete mixes.

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1980
  Nơi xuất bản: London
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Specification for dry packeged cementitious mixes. Prepacked concrete mixes.

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy phạm đối với hỗn hợp trám xi măng khô đóng gói. Hỗn hợp bê tông đóng gói sẵn

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh. BS 5838: Part 1: 1980. Quy phạm đối với hỗn hợp trám xi măng khô đóng gói. Hỗn hợp bê tông đóng gói sẵn

  Số trang: 4

 • Bê tông phun : Tiêu chuẩn & Thuyết minh. - H. : Hội bê tông Việt Nam , 2015

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Hội bê tông Việt Nam
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Bê tông phun : Tiêu chuẩn & Thuyết minh. - H. : Hội bê tông Việt Nam , 2015

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục đích biên soạn tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn biên soạn nhằm đáp ứng mục tiêu là đưa ra được định hướng các yêu cầu kỹ thuật cơ bản về bê tông phun, một số phương pháp thử một số tính chất cơ bản của bê tông phun trong quá trình thi công. Điều này góp phần phát triển xây dựng trong nước và tạo điều kiện để các nhà đầu tư trong và ngoài nước vận dụng trong quá trình xây dựng các công trình tại Việt Nam.

  Số trang: 12

 • Guide to specifying the quality of building mortars.

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1974
  Nơi xuất bản: London
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Guide to specifying the quality of building mortars.

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hướng dẫn về chất lượng đặc biệt của vữa xây dựng

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh. PD 6472:1974. Hướng dẫn về chất lượng đặc biệt của vữa xây dựng

  Số trang: 20

 • Mortar admixtures. Specification for set retarding admixtures

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1987
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Mortar admixtures. Specification for set retarding admixtures

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Các hỗn hợp vữa. Quy phạm đối với phụ gia đông cứng chậm.

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh. BS 4887: Part2: 1987.Các hỗn hợp vữa. Quy phạm đối với phụ gia đông cứng chậm.

  Số trang: 12

 • Mortar admixtures. Specification for air - entraining (plastici-zing) admixtures

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1986
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Mortar admixtures. Specification for air - entraining (plastici-zing) admixtures

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Các phụ gia vữa (Hỗn hợp vữa). Quy phạm đối với các phụ gia hấp thụ khí (Tăng Dẻo).

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh. BS 4887: Part 1: 1986. Các phụ gia vữa (Hỗn hợp vữa). Quy phạm đối với các phụ gia hấp thụ khí (Tăng Dẻo).

  Số trang: 12

 • Specification for ready mixed building mortars

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1986
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Specification for ready mixed building mortars

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy phạm đối với vữa xây dựng trộn sẵn

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh. BS 4721: 1981 (1986). Quy phạm đối với vữa xây dựng trộn sẵn.

  Số trang: 16

 • Specification for building sands from natural sources

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1976
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Specification for building sands from natural sources

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy phạm về cát xây dựng được khai thác từ các nguồn tự nhiên.

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh. BS 1199 và 1200: 1976. Quy phạm về cát xây dựng được khai thác từ các nguồn tự nhiên.

  Số trang: 8

 • Quicklime, hydrated lime and natural calcium carbonate. Methods of test for physical properties of hydrated lime and lime putty

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1987
  Nơi xuất bản: London
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Quicklime, hydrated lime and natural calcium carbonate. Methods of test for physical properties of hydrated lime and lime putty

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Vôi sống, vôi tôi và canxy cacbonat tự nhiên. Các phương pháp thử tính chất lý học của vôi tôi và vữa vôi.

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh. BS 6463: Part 4: 1987. Vôi sống, vôi tôi và canxy cacbonat tự nhiên. Các phương pháp thử tính chất lý học của vôi tôi và vữa vôi.

  Số trang: 20

 • Quicklime, hydrated lime and natural calcium carbonate. Methods of test for physical properties of quicklime

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1987
  Nơi xuất bản: London
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Quicklime, hydrated lime and natural calcium carbonate. Methods of test for physical properties of quicklime

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Vôi sống, vôi tôi và canxi cacbonat tự nhiên. Các phương pháp thử tính chất lý học của vôi sống.

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh. BS 6463: part 3: 1987. Vôi sống, vôi tôi và canxi cacbonat tự nhiên. Các phương pháp thử tính chất lý học của vôi sống.

  Số trang: 16

 • Quicklime, hydrated lime and natural calcium carbonate. Methods for chemical ananysis

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1984
  Nơi xuất bản: London
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Quicklime, hydrated lime and natural calcium carbonate. Methods for chemical ananysis

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Vôi sống, vôi tôi và canxi carbonat tự nhiên. Các phương pháp phân tích hóa học

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh BS 6463: Part 2: 1984. Vôi sống, vôi tôi và canxi carbonat tự nhiên. Các phương pháp phân tích hóa học.

  Số trang: 16

 • Quicklime, hydrated lime and/calcium carbonate. Methods for sampling

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1984
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Quicklime, hydrated lime and/calcium carbonate. Methods for sampling

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Vôi sống, vôi tôi và canxi cacbonat tự nhiên

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh. BS 6463: Part 1: 1984 Vôi sống, vôi tôi và can xi cacbonat tự nhiên. Các phương pháp lấy mẫu thử

  Số trang: 8

 • Specification for building limes

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1972
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Specification for building limes

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy phạm đối với vôi dùng cho xây dựng

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh BS 890:1972. Quy phạm đối với vôi dùng cho xây dựng

  Số trang: 36